15 Kasım 2017, Çarşamba

Alış – Veriş

ile Mehmet ERGÜN

Visits: 224

Alış – Veriş konusundaki bazı soru ve cevapları içeren çalışmamızı aşağıdaki ekler bölümünden indirebilirsiniz.

 1. Bir Malın Vadeli Olarak Satışı Caiz Midir?
 2. Bir Malın Taksitli Olarak Birden Fazla Fiyatla Satışa Sunulması Caiz Midir?
 3. Para Peşin, Mal Vadeli (Selem) Olarak Yapılan Satım Akdi Caiz Midir?
 4. Taraflar arasında yapılan akitlerin kayda geçirilmesi zorunlu mudur?
 5. Alış-Veriş Akdi Hangi Durumlarda Bozulabilir? Yapılan Bir Akit Hiçbir Sebep Olmaksızın Tarafların Karşılıklı Rızası İle Feshedilebilir Mi?
 6. Alış-Veriş Akdi Gerçekleştikten Sonra, Taraflardan Biri Aynı Mecliste Akdi Feshedebilir Mi?
 7. Alış-Veriş Akdinde Muhayyerlik Ne Demektir?
 8. Taraflar Belli Bir Süre İçerisinde Alım Satım Akdini Bozmayı Şart Koşabilirler Mi?
 9. Müşteri, Satın Aldığı Malda Gördüğü Bir Ayıptan Dolayı Alış-Veriş Akdini Feshedebilir Mi?
 10. Satıcı Malın Niteliklerini Gizler Veya Yanlış Beyanda Bulunursa, Alış-Veriş Akdi Gerçekleştikten Sonra Bunun Farkına Varan Müşteri Ne Yapabilir?
 11. Satın Alınan Bir Malda Müşterinin Yanında Bir Kusur Meydana Gelir Sonra Da Önceden Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa Müşteri Bu Malı Geri Verebilir Mi?
 12. Müşterinin, Görmeden Satın Aldığı Bir Malı Daha Sonra Gördüğünde, Alış-Veriş Akdini Feshetme Hakkı Var Mıdır?
 13. Müşteri, Aralarından Birini Satın Almak Amacıyla Götürdüğü Birkaç Maldan Birini Seçme Hakkına Sahip Midir?
 14. Bir Hayvanı Başka Bir Hayvanla Değiştirmek/Takas Yapmak Caiz Midir?
 15. Yapılan Bir Satım Akdi Hangi Durumlarda Hukuki Sonuç Doğurmaz?
 16. Satım Akdi Hangi Durumlarda Fâsit Olur Ve Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur?
 17. Alım Satım Akdi Yapanların Satış Akdine Ve Ticaret Örfüne Uygun Düşen Bir Şeyi Şart Koşarak Akit Yapmaları Caiz Midir?
 18. Satıcı, İçinde Belirli Bir Müddet Ücretsiz Oturması Şartıyla Evini Satabilir Mi?
 19. Alım Satım Akdi Yapılırken Taraflardan Birinin Zararına Sebebiyet Verebilecek Bir Şart Koşulabilir Mi?
 20. Bir Mal Satılırken Bunun Üçüncü Bir Şahsa Satılması Ya Da Bağışlanması Şartı Koşulabilir Mi?
 21. Henüz Olgunlaşmamış Sebze Ve Meyvenin Satışı Caiz Midir?
 22. Ağaçtaki Meyvenin Veya Tarladaki Ürünün Henüz Olgunlaşmadan Satılması Durumunda Hasat Zamanına Kadar Ağaçta Veya Tarlada Bırakılması Caiz Midir?
 23. Satılan Bir Arazi Veya Ağaç Üzerindeki Ürünler Kime Aittir?
 24. Üzerindeki Ürünler Henüz Olgunlaşmadan Satılan Tarla, Bahçe Veya Ağacın Müşteriye Hemen Teslim Edilmesi Gerekir Mi?
 25. Tarla, Bahçe Ve Ağaç Üzerindeki Ekin, Sebze Ve Meyvenin Bir Kısmını İstisna Ederek Satmak Caiz Midir?
 26. Domates, Patlıcan Gibi Kökü Sabit Kaldığı Halde Ürünü Yenilenen Sebzelerin, Fidesinde İken Satışı Caiz Midir?
 27. Taraflardan Birisi Tarafından Fark Verilerek Aynı Cinsten İki Malın Takas Edilmesi Caiz Midir?
 28. Domuz Etinin İnsana Vereceği Zararlar Tamamen Ortadan Kaldırılsa, Domuz Eti Haram Olmaktan Çıkar Mı?
 29. Ticari Amaçla Domuz Yetiştirip Satmak Caiz Midir?
 30. Sosis İmalatında Kullanılmak Üzere Domuz Bağırsağının Alım Satımını Yapmak Caiz Midir?
 31. Kötü Amaçlar İçin De Kullanılmaya Müsait Olan “Anason, Haşhaş, Kenevir” Vb. Bitkileri Ekmenin, Ticaretini Yapmanın Dini Hükmü Nedir?
 32. Domuz Derisinden Ayakkabı Ve Giysi Yapmak, Bu Ürünleri Alıp Satmak Ve Giymek Caiz Midir?
 33. Turistlere Yönelik Olarak Domuz Eti İthal Etmek Caiz Midir? Domuz İthalatında İşlem Yapan Gümrük Görevlileri Manen Sorumlu Olurlar Mı?
 34. Gabn-i Yesîr Ve Gabn-i Fâhiş Nedir? Bunların Akitlere Etkisi Ne Olur? Gabn-i Fâhişle Satılan Bir Maldan Elde Edilen Kazanç Helal Midir?
 35. İslam’da Kâr Haddi Ne Kadardır?
 36. Kurbağa Üretimi Ve Satışı Caiz Midir?
 37. Köpek Üretimi Yapmak, Satmak Ve Bu Yolla Kazanç Sağlamak Helal Midir?
 38. Şarap Fabrikasına Üzüm Satmak Caiz Midir?

Ekler

File Description File size Downloads
doc Alış Veriş 62 KB 609