ER-GÜN

Zaman akar, ecel yaklaşır gün be gün Bu geçen zamanda her an kendine özgün O vuslat gerçekleşecek elbet bir gün Ben sevinirim, başkaları olsa da üzgün Çünkü benim asıl vatanım cennet Bu dünya bana bir sürgün.

Read more

Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi

Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî’nin Fatiha suresini okurken dikkat edilmesi gereken noktaları konu alan “Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi”ni incelediğimiz makalemize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi

Read more

Başa dön