Miras ve Vasiyet

Miras ve Vasiyet konularındaki bazı sorulara ve cevaplarına aşağıdaki ekler bölümünden ulaşabilirsiniz.

 1. Anne-Baba Sağlıklarında Mallarını Çocuklarına Bağışlayabilirler Mi?
 2. Kendisine Babası Tarafından Yapılan Hibeyi Kabul Etmeyen Kimsenin Sorumluluğu Var Mıdır?
 3. Kişi Kendi Miras Payını Başkasına Verebilir Mi?
 4. Akrabalık İlişkilerini Kesecek Bir Vasiyet Uygulanabilir Mi?
 5. Kişinin Taşınmaz Mallarını Vakfetmesi Caiz Midir?
 6. Mirasçılar Mirastan Mahrum Edilebilir Mi?
 7. Kişinin Malı Üzerindeki Tasarruflarına Ailesinin Karışma Hakkı Var Mıdır?
 8. Belli Bir Amaç İçin Vasiyet Edilen Para Başka Bir Amaçla Kullanılılabilir mi?
 9. Vasiyetin Dini Hükmü Nedir?
 10. Miras Hemen Paylaşılmalı Mıdır?
 11. Bir Kimse Çocuğu Kendisine Bakmadığı İçin Onu Mirastan Menedebilir Mi?
 12. Eşinin Kabrine Defnedilmeyi Vasiyet Eden Kişinin Bu Vasiyetini Yerine Getirmek Gerekir Mi?
 13. Bağ-Kurdan Alınan Maaş Miras Sayılır Mı?
 14. Vasiyetname Nasıl Yazılır? Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
 15. Yatalak Bir İnsan, Çocuğuna, Kendi Yerine Haccetmesini Vasiyet Etse Ve Ölse, Hac İçin Bıraktığı Parayı Kardeşler Miras Olarak Paylaşabilirler Mi? Yoksa Bekletilip Hac Görevi Yerine Mi Getirilmelidir?
 16. Başkasına Evlatlık Olarak Verilen Kişinin Öz Babasından Miras Hakkı Var Mıdır?
 17. Haram Yollarla Elde Edilen Malın Miras Bırakılması Durumunda Bu Para Cami, Köprü Gibi Hayır İşlerine Sarf Edilebilir Mi?
 18. Ruhuna Hatim Okunması İçin Vasiyette Bulunan Bir Kimsenin Vasiyetini Yerine Getirmek Zorunlu Mudur?
 19. Borçlu Olarak Ölen Kimsenin Borcu Nasıl Ödenir?
 20. Ölünün Terikesindeki Haklar Nelerdir?
 21. Taşınmaz Mallar Miras Kaldığında Kız Ve Erkek Evlat Bunları Eşit Olarak Mı Paylaşırlar?
 22. Baba Hayatta İken Oğlu Veya Kızı Ölürse, Ölenin Çocuklarının Dedelerinden Kalacak Mirastaki Durumları Nasıldır?
 23. Miras Paylaşımında Kız Ve Erkek Çocukların Payları Arasında Fark Var Mıdır?
 24. Bankada Çalışan Kimsenin Kazancı Helal Midir? Ondan Kalan Mirası Ne Şekilde Değerlendirmek Gerekir?
 25. Kadının Mirastaki Durumu Nedir?
 26. Ölen Birisinin Birden Fazla Eşi Varsa Bu Eşlerin Mirastaki Hisseleri Nedir?
 27. Uyuşturucu Ticareti Ve Faiz Gibi Haram Kazançlarla Alınan Mallar Kişinin Ölümünden Sonra Mirasçılara Helal Olur Mu?
 28. Baba Hayatta İken Malını Mirasçıları Arasında Bölüştürse, Vefat Ettikten Sonra Varislerden Bir Kısmı Tekrar Bölüşmek Talebinde Bulunabilir Mi?
 29. Müslüman Gayri Müslime Mirasçı Olabilir Mi? Din Ayrılığı Mirasa Engel Midir?
 30. Yeğenini Evlat Edinen Ve Resmiyette Tek Varis Olarak Onu Bırakan Kimsenin Vefatından Sonra Kardeşleri Dinen Bu Maldan Hak Alabilirler Mi?
 31. Ölen Kimsenin Çocukları Ve Karısı Varsa Kardeşine Miras Düşer Mi?
 32. Ölen Kimsenin Annesine Mirastan Pay Düşer Mi, Düşerse Ne Kadardır?
 33. Anne Hayatta İken Mülkünü Bir Hayır Kurumuna Bağışlasa, Ölümünden Sonra Çocukları Bu Bağışı İptal Ettirebilirler Mi?
 34. Nikâhlandıktan Sonra Zifaf Gerçekleşmeden Ölen Kadına Kocası Mirasçı Olur Mu?
 35. Babası Ölen Ceninin Mirastaki Payı Nasıl Hesap Edilir?
 36. Kasıtla Veya Müessir Fiille Düşürülen Ya Da Kürtajla Alınan Ceninin Mirası Nasıl Dağıtılır?
 37. Hata İle Meydana Gelen Öldürme Mirasa Mani Midir?
 38. Evli Bir Kadın, Kendisine Ailesinden Kalan Mirası Kocasına Danışmadan İstediği Gibi Kullanabilir Mi?
 39. İslam Miras Hukukuna Uymamanın Sorumluluğu Var Mıdır?
 40. Boşanmış Eşin Miras Hakkı Var Mıdır?
 41. Çocukları Olan Bir Kişi, Malını Torunlarına Bağışlayabilir Mi?
 42. Küçük Yaşta İken Babası Vefat Eden Çocuğa Mirastaki Payı Ne Zaman Teslim Edilir?
 43. Varislerden Biri Diğeri Lehine Mirastan Feragat Edebilir Mi?
 44. Kişinin Ölümünden Sonra Mal Varlığında Meydana Gelen Artış Mîrasa Dâhil Midir?
 45. Eşi Ölüp Tekrar Evlenen Bir Kimse, Önceki Eşi Zamanında Elde Ettiği Mallardan Sonraki Eşini Mahrum Edebilir Mi?
 46. Baba Çocuklarının Bir Kısmını Evlendirdikten Sonra Vefat Eder De Bekâr Kalan Çocukları, Mirastaki Hisselerine Ek Olarak Terikeden Kendi Evlenme Masraflarını Karşılama Hakkına Sahip Olurlar Mı?
 47. Kur’an’daki Miras Ayetlerinin Matematiksel Olarak Yanlış Olduğu, Ayetlerdeki Paylar Hesaplandığında Toplamın Bazen 1’i Geçtiği Bazen De 1’in Altında Kaldığı İddia Edilmektedir. Bizi Bu Konuda Aydınlatır Mısınız?
 48. Kişinin Mallarını Eşi Hayattayken Eşine Onun Vefatından Sonra Da Bir Vakfa Verilmek Üzere Vasiyet Etmesi Caiz Midir?
 49. Kardeşlerden Bazıları Babanın Mülkünden Yararlanırken Diğerlerinin Bundan Mahrum Olmaları Halinde Ne Yapılmalıdır?
 50. Kendi Kusuru Sebebiyle Trafik Kazası Yaparak Varis Olacağı Kimsenin Ölümüne -İstemeden De Olsa- Sebep Olan Kimse Ona Varis Olabilir Mi?
 51. Bir Kadının, Vefatından Sonra Kocasının Evlenmesi Durumunda Malına Mirasçı Olmamasını Vasiyet Etmesi Halinde Bu Vasiyeti Geçerli Olur Mu?
 52. Babadan Kalan Mal Taksim Edilirken Bu Malın Kazanılmasında Ya Da Korunması Olan Evlada Taksimde Ayrıcalık Tanınabilir Mi?
 53. Ölen Kişi Mallarını Eşiyle Beraber Çalışıp Kazanmış İse, Bu Durumda Hayatta Kalan Eşin Hakkı Nedir?
 54. Bir Avukatın, Miras Taksimi İçin Müvekkilleri Adına Medeni Kanuna Göre Hüküm Veren Mahkemeye Dava Açmasının Hükmü Nedir?

Ekler

File Description File size Downloads
doc Miras ve Vasiyet 68 KB 1656

Leave a Reply

Solve : *
52 ⁄ 26 =


Başa dön