Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi

Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî’nin Fatiha suresini okurken dikkat edilmesi gereken noktaları konu alan “Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi”ni incelediğimiz makalemize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi

Read more

Yüksek Lisans – Alusi’nin Ruhu’l-Meani, Tefsirinde İsrailiyyat / Adem ve Yaratılış Kıssası Çerçevesinde Bir İnceleme

“Alusi’nin Ruhu’l-Meani, Tefsirinde İsrailiyyat / Adem ve Yaratılış Kıssası Çerçevesinde Bir İnceleme” konulu yüksek lisans tezimizi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Faydalı olmak ümidiyle… https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1tvaTJThazYNSDiX3Gz4kYVPOv7bQqC695TQfJwyoV_f

Read more

Başa dön