Kurban

Kurban konusundaki bazı soru cevapları bulabileceğiniz çalışmamızı aşağıdaki ekler bölümünden indirebilirsiniz

 1. Kurbanın Hükmü Nedir?
 2. Kurbanın Dinî Dayanağı Nedir?
 3. Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?
 4. Kurban Keserken Allah’ın İsminin Anılmasının, Besmele Çekilmesinin Hükmü Nedir? Hangi Dualar Okunmalıdır?
 5. Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?
 6. Kurban Eti Nasıl Değerlendirilmelidir?
 7. Kurbanlık Hayvanların Gebeliğinin Önlenmesi Caiz Midir?
 8. Kredi Kartıyla Kurban Satın Almak Caiz Midir?
 9. 885) Kesimden Önce Kusuru Tespit Edilemeyen Bir Hayvanın, Kurban Edildikten Sonra Hasta Olduğunun Anlaşılması Ve Etinin Yenilmeyeceğine Dair Uzmanlarca Karar Verilmesi Halinde, Kurban Dinen Geçerli Midir?
 10. Sun’î Tohumlama Yoluyla Üretilen Hayvanların Kurban Olarak Kesilmesinde Bir Sakınca Var Mıdır?
 11. Borçlunun Kurban Kesmesi Gerekir Mi?
 12. Kulağı Kesik Veya Delinmiş Hayvanlar Kurban Olur Mu?
 13. Gebe Hayvanın Kurban Edilmesi Caiz Midir? Kurbanlık Hayvanın Kurban Edilmeden Önce Doğurması Durumunda Ne Yapılmalıdır?
 14. Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Başlar Ve Biter?
 15. Bir Özür Sebebiyle Vaktinde Kesilemeyen Kurbanların Fakir Ve Zengin İçin Hükmü Nedir?
 16. Satın Alındığında Sağlam Olup Sonradan Kusurlu Hale Gelen Bir Hayvan Kurban Edilebilir Mi?
 17. Hacca Giden Kişinin Hacla İlgili Kurbanları Memleketinde Kesilebilir Mi?
 18. Kurban Kestikten Sonra Şükür Namazı Kılmanın Hükmü Nedir? Bu Namaz Nasıl Kılınır?
 19. Kurbanın Satıldıktan Sonra Satıcının Elinde Emaneten Dururken Ölmesi Veya Başka Bir Sebeple Kesilememesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?
 20. Satın Alınan Kurbanlığın Ölmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?
 21. İhmal Sebebi İle Kurban Kesmeyen Kimse Ne Yapmalıdır?
 22. Doğuştan Boynuzu Olmayan Veya Boynuzları Kırık Olan Ya Da Doğumdan Sonra Boynuzları Elektrikle Köreltilen Hayvanlar Kurban Olarak Kesilebilir Mi?
 23. Kuyruksuz Veya Kuyruğu Kesik Koyunlar Kurban Edilebilir Mi?
 24. Bir Kurbanın Yenilmeyecek Yerleri Nerelerdir? Bu Organların Ne Yapılması Gerekir?
 25. Kesilen Kurbanın Kanından Alına Sürülmesi Dinimizde Var Mıdır?
 26. Ehl-İ Kitap Olmayan Kişinin Kestiği Kurban Helâl Midir?
 27. Kadın Kurban Kesebilir Mi?
 28. Adetli, Lohusa Kadın, Abdestsiz Veya Cünüp Erkek Kurban Kesebilir Mi?
 29. Kurban Kesen Kasaba Ücret Vermek Caiz Midir? Kurban Etinin Bir Kısmı Kesim Ücreti Olarak Verilebilir Mi?
 30. Kişi Beslediği Ve Kurban Olarak Kesmeyi Kararlaştırdığı Bir Hayvanın Sütünden Veya Gücünden Yararlanabilir Mi?
 31. Zengin Kimse Kurbanını Kesmesi İçin Parasını Bir Fakire Verse Ve Fakir De Bu Kurbanı Kesmeyerek Parayı Harcasa, Parayı Veren Kişi Bu Durumu Öğrenince Ne Yapmalıdır?
 32. Bir Kimsenin Oğlunun Veya Başka Birisinin Bağışladığı Para İle Kurban Alıp Kesmesi Durumunda Bu Kurban Sayılır Mı?
 33. Kurban Kesmek Yerine Sadaka Vermekle Bu İbadet Yerine Getirilmiş Olur Mu?
 34. Yolcunun Kurban Kesmesi Gerekir Mi?
 35. Akîka Kurbanı Nedir?
 36. Ölü Kurbanı Diye Bir Kurban Çeşidi Var Mıdır?
 37. Bir Grup Oluşturarak Aralarında Para Toplayıp Hz. Peygamber Adına Kurban Kesilebilir Mi?
 38. Gayr-i Meşru Yolla Kazanılan Parayla Kurban Kesilebilir Mi?
 39. Banka Kredisiyle Kurban Kesilebilir Mi?
 40. Şükür Kurbanı Ne Demektir?
 41. Vekâlet Yoluyla Kurban Kesilebilir Mi?
 42. Taksitle Kurban Alınabilir Mi?
 43. Kurbanlık Olarak Satın Alınan Hayvana, Daha Sonra Başkaları Ortak Edilebilir Mi?
 44. Teşrik Tekbirlerinin Dini Hükmü Nedir, Bu Tekbirleri Kimler Ne Zaman Getirir?
 45. Kurban Eti, Derisi, Bağırsakları Gibi Kurban Ürünlerinin Satılması Caiz Midir?
 46. Kurban Edilecek Hayvanlar Hangi Nitelikleri Taşımalıdır?
 47. Akika, Adak, Udhiyye Ve Nafile Kurbanlar İçin Aynı Büyükbaş Hayvana Ortak Olunabilir Mi?
 48. Kısırlaştırılmış Hayvanlar Kurban Edilebilir Mi?
 49. Dişi Ya Da Erkek Hayvandan Hangisinin Kurban Edilmesi Daha Faziletlidir?
 50. Kurban Derisi Nasıl Değerlendirilmelidir?
 51. Memeleri Kusurlu Olan Hayvan Kurban Edilebilir Mi?
 52. Hac İbadetini Yapan Kişi, Ayrıca Memleketinde De Kurban Kesmekle Yükümlü Müdür?
 53. Kurban Bayramı Günü Kurban Kesilmeden Önce Bir Şey Yememenin Dini Dayanağı Var Mıdır?
 54. Kurbanlık Hayvan Tartıyla İle Alınabilir Mi?
 55. Vekâleten Kurban Kesen Hayır Kurumları Ve Kendilerine İhtiyaç Fazlası Kurban Verilenler Kesilen Kurbanların Etlerini Satabilirler Mi? Bu Etleri Daha Sonra Mislini Almak Üzere Kasaplara Verebilirler Mi?
 56. Kurbanlık Hayvanı Elektrik Veya Narkozla Bayıltarak Kesmek Caiz Midir?
 57. Kurban Kesmenin Vacip Olması İçin Nisap Nedir? 200 Dirhem Gümüş Veya Bedeli Bugünkü Piyasada Kurban Almaya Kâfi Gelmemektedir. Bu Kadar Malı Veya Gümüşü Olan Kişi Yine De Kurban Kesmek Zorunda Mıdır?
 58. Ailede Zengin Olan Karı-Kocadan Her Birinin Ayrı Ayrı Kurban Kesmesi Gerekir Mi? Evde Hane Reisinin Kurban Kesmesi İle Zengin Olan Öteki Aile Fertlerinden Kurban Vecibesi Sâkıt Olur Mu?

Ekler

File Description File size Downloads
doc Diyanet Fetvaları - Kurban 67 KB 800

Leave a Reply

Solve : *
18 − 10 =


Başa dön