13 Kasım 2017, Pazartesi

Zekat – Mahiyeti, Hükmü ve Zekata Tabi Mallar

ile Mehmet ERGÜN

Visits: 177

Zekatın Mahiyeti, Hükmü ve Zekata Tabi Mallar konusundaki bazı soru ve cevaplarına ulaşabileceğiniz çalışmamızı aşağıdaki ekler bölümünden indirebilirsiniz.

 1. Zekâtın Mahiyeti Ve Önemi Nedir?
 2. Zekât Kimlere Farzdır? Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?
 3. Buluğ Çağına Ermemiş Zengin Çocukların Malından “Zekât” Vermek Gerekir Mi?
 4. Babası İle Birlikte Oturan Kimse Zekât İle Mükellef Midir?
 5. İnsanın Kendi İhtiyacı İçin Kullandığı Araç-Gereç Ve Malzemelere Zekât Düşer Mi?
 6. Fakir Kiracıdan Alınacak Olan Kira Bedeli Alınmayarak Bu Kira Zekâta Sayılabilir Mi?
 7. Bir Öğrencinin Burs Olarak Aldığı Para Nisap Mikatına Ulaşırsa Zekat Vermesi Gerekir Mi?
 8. Vergi, Zekât Yerine Geçer Mi?
 9. Hâvaic-İ Asliye (Asli İhtiyaçlar) Nedir?
 10. Temel İhtiyaçlar İçin Biriktirilen Para Zekâta Tabi Midir?
 11. Ticaret Malının Zekâtı Kendi Cinsinden Ödenebilir Mi?
 12. Ticaret Malının Zekâtı Nasıl Hesaplanır?
 13. Bayanların Ziynet Eşyasından Zekât Vermek Gerekir Mi?
 14. Emlakçılar, Mülkiyetindeki Dairelerin Zekâtını Vermekle Yükümlü Müdürler?
 15. İş/Üretim Makineleri İçin Zekât Vermek Gerekir Mi?
 16. Hisse Senetlerinin Zekâtını Vermek Gerekir Mi?
 17. Öşür Ne Anlama Gelir, Dini Dayanağı Nedir?
 18. Çay Ve Pancar Ürünlerinden Zekât Vermek Gerekir Mi?
 19. Öşrü Verilmemiş Arazi Mahsulünden Sadaka Verilebilir Mi?
 20. Öşrü Verilen Mahsul Elden Çıkarılmayıp Muhafaza Edilirse Ve Üzerinden Bir Sene Geçerse, Bu Mahsule Yeniden Zekât Ve Öşür Gerekir Mi?
 21. Serada Üretilen Ürünlerin Zekâtı Nasıl Verilmelidir? Yapılan Masraflar Nasıl Hesap Edilmelidir?
 22. Bir Sarraf Zekâtını Nasıl Vermelidir? Altınların Değerini Hesap Ederken Hangi Yolu İzlemelidir?
 23. Alacağın Zekâtını Vermek Gerekir Mi?
 24. Kiralanan Veya Yarıcılıkla Ekilen Arazinin Öşrü Nasıl Verilir?
 25. Zayi Olan Ürünün Öşrünün Verilmesi Gerekir Mi?
 26. Şirket Ortakları Nasıl Zekât Verirler?
 27. Ürün Elde Etmek İçin Yapılan Masraflar, Öşür Verilirken Dikkate Alınır Mı?
 28. Kâğıt Paraların/Banknotların Zekâtı Verilir Mi?
 29. Kira Gelirleri Zekâta Tabi Midir, Nasıl Hesaplanır?
 30. Odun, Kamış, Ot Gibi Kendiliğinden Yetişen Ürünlere de Öşür Verilir Mi?
 31. Hayvanların Zekâtı Yerine Değeri Verilebilir Mi?
 32. Farklı Ayarda Altını Bulunan Kimse Zekâtını Nasıl Hesaplar?
 33. Gayr-i Meşru Yolla Sağlanan Kazançtan Zekât Vermek Gerekir Mi?
 34. Şirkete Ait Malların Zekâtı Nasıl Verilir?

Ekler

File Description File size Downloads
doc Diyanet Fetvaları-Zekat Mahiyeti, Zekat Verilecek Mallar 43 KB 770