Mezhepler

Mezhepler konusundaki bazı soru ve cevapları içeren çalışmamızı aşağıdaki ekler bölümünden indirebilirsiniz. Mezhep Nedir? İtikâdî Ve Siyasî Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebepleri Nelerdir? Amelî/Fıkhî Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebepleri Nelerdir? Mezhepler Nasıl Gruplandırılabilir/Mezhepler Kaç Çeşittir? Selefîlik Mezhebi Hakkında Bilgi Verir Misiniz? Matüridilik Hakkında Bilgi Verir Misiniz? Eş’arîlik […]

Read more

YUMURTADAN MEZHEP ÇIKTI

Bir ilahiyatçı olarak en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi de şudur: “Hocam! Bizim kitabımız bir değil mi? Peygamberimiz bir değil mi? Eeeee, öyleyse bu mezhepler de nereden çıktı?” Müsaadenizle bu yazımızda mezheplerin ortaya çıkışlarını mümkün olduğunca basite indirgeyerek şöyle bir misalle açıklamaya çalışalım! Şimdi “EY […]

Read more

Başa dön