2 Mayıs 2018, Çarşamba

BİZİM MAHALLEDEKİ TARTIŞMALARDA NİYE KAZANAN OLMAZ

ile Mehmet ERGÜN

Visits: 113

Gerek gerçek alemde gerekse sanal alemde bizim mahalle efradından farklı görüşlere sahip kişilerin tartıştıklarını görmekteyiz. Ancak ne hikmetse bu tartışmaların bir kazananı veya karşısındakini ikna edeni hemen hemen hiç görülmez. Ben de bunun sebebi üzerinde bir takım müşahedelerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Bizim mahalledeki tartışmalarda niye kazanan olmaz?

Çünkü herkes aynı ayeti veya hadisi okur kendini haklı çıkaracak şekilde göre yorumlar.

Başına musibet gelince “Allah beni imtihan ediyor” der, karşısındakinin başına bir musibet gelince “Bak işte belanı buldun, daha akıllanmayacak mısın?” der.

Başına iyi bir şey gelince ise “Bak gördün mü, Allah beni haklı çıkardı” der, karşısındakinin başına iyi bir şey gelince “Sen buna aldanma, son gülen iyi güler” der.

Kendi görüşünü savunanlar az olursa “Peygamber Efendimiz de bir zamanlar tekti” der, çoğunluk olursa seni ümmete muhalefet etmekle suçlar.

Peygamber Efendimizin sünnetinden kendi yaptığına muvafık bir şey bulursa “Bak Allah Rasulü de böyle yapmış” der, bulamazsa “Bugün şartlar değişti, Allah Rasulü bugün yaşasaydı benim gibi yapardı” der.

Kendi grubunu savunurken en iyileri örnek gösterir, karşı tarafı suçlarken en kötüler üzerinden genelleme yapar.

Karşısındakinin başlattığı yeniliğe bidat der, kendisininkine bidat-ı hasene.

Rehberimiz Kur’an ve Sünnettir der ama hocalarının, şeyhlerinin dediğinin dışına çıkmaz.

Ümmet birleşmeli der ama birleşmenin kendi doğruları üzerinde olmasını şart koşar.

Karşısındaki at gözlüğü takmakla suçlar ama kendi gözündekini görmez.

Hasılı kelam ne buyurmuştu Rabbimiz; “لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ”