Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi

Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî’nin Fatiha suresini okurken dikkat edilmesi gereken noktaları konu alan “Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi”ni incelediğimiz makalemize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ‘id-i Kırâ’at-i Fâtiha-i Şerîf Adlı Risâlesi

Read more

Başa dön